ಬುಧವಾರ, ಮೇ 27, 2009

ಕಾಟು-ಗೀಟು

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾರುದ್ದದ ಕಥೆ ಗೀಚುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.